Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2020

pomyloona
5823 17da 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
pomyloona
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir

April 25 2020

pomyloona
7865 4798
Reposted fromskrzacik skrzacik viamiimi miimi

April 23 2020

pomyloona

April 20 2020

pomyloona
0730 0c76 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viamefir mefir

April 17 2020

pomyloona

April 13 2020

pomyloona
8715 bc67
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamiimi miimi
pomyloona
2088 6489 500
Reposted fromsurpriseme surpriseme

April 10 2020

pomyloona
0357 c031
Flóra Borsi
Reposted fromhrafn hrafn viaphotographers photographers

April 09 2020

pomyloona
2252 a3b0 500
Reposted frompiehus piehus viatomash tomash

March 28 2020

pomyloona
3221 4681 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via13-days 13-days

February 15 2020

pomyloona
0628 9c6b 500
Reposted fromcontigo contigo viamiimi miimi

February 12 2020

pomyloona
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants

February 08 2020

pomyloona
pomyloona

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viamikrokosmos mikrokosmos

January 29 2020

pomyloona
8255 2fdb
Reposted fromtichga tichga viatomash tomash
pomyloona
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viatomash tomash

January 28 2020

pomyloona
8331 021a 500
Reposted frommoai moai viamikrokosmos mikrokosmos
pomyloona

January 21 2020

pomyloona
4952 26ec 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...